dnes je 23.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové limitní hodnoty expozice pro diisokyanáty a olovo podle směrnice EP a Rady 2024/869

20.3.2024, , Zdroj: CASEC s.r.o. (casec.cz)

V Úředním věstníku EU byly zveřejněny nové limitní hodnoty expozice v pracovním prostředí pro diisokyanáty. Nový předpis stanoví 8 h časově vážený průměr (TWA) limit expozice na pracovišti (OEL) pro diisokyanáty na 6 µg NCO/m³. Členské státy zavedou tyto nové mezní hodnoty úpravou svých vnitrostátních právních předpisů do 9. dubna 2026.Limitní hodnota 10 μg NCO / m³ (TWA) bude platit po dobu přechodného období a to do 31. prosince 2028.

Diisokyanáty 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/869 ze dne 13. března 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu BOZPprofi.
Registrovat

Týdenní zpravodajství pro ochranu zdraví při práci

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
DOPORUČUJEME
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
Nahrávám...
Nahrávám...