dnes je 29.9.2020

Input:

Nové normy - srpen 2020

10.8.2020, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Technické normy vydané ve věstníku ÚNMZ srpen 2020, které mají souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a souvisejícími oblastmi.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352)
Management rizik - Techniky posuzování rizik; (idt IEC 31010:2019)
kat.č. 510588

ČSN EN 16842-3 (26 8818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně;
kat.č. 509803

ČSN EN 16842-4 (26 8818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně;
kat.č. 509804

ČSN EN 16842-6 (26 8818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10 000 kg
;
kat.č. 509805

ČSN EN 16842-7 (26 8818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími
;
kat.č. 509806

ČSN EN 16842-9 (26 8818)
Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy;
kat.č. 509807

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů;
kat.č. 509679

ČSN ISO 6750-1 (27 7805)
Stroje pro zemní práce - Návod k používání - Část 1: Obsah a provedení;
kat.č. 510652

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů;
kat.č. 509679

ČSN ISO 6750-1 (27 7805)
Stroje pro zemní práce - Návod k používání - Část 1: Obsah a provedení;
kat.č. 510652

ČSN EN 15399 (38 6433)
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně;
kat.č. 510584

ČSN EN 14382 (38 6450)
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně;
Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14382 (38 6450) Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně;
kat.č. 510585

ČSN EN 17067 (47 6005)
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače;
kat.č. 510641

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky; (idt ISO 19085-7:2019);
kat.č. 510456

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily); (idt ISO 19085-10:2018);
kat.č. 510457

ČSN EN 16770 (49 6134)
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky;
kat.č. 510835

ČSN EN 15269-1 (73 0868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky;
kat.č. 510594

ČSN EN 17169 (76 3505)
Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe;
kat.č. 510814

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci; (idt ISO 374-2:2019);
kat.č. 510812

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi; (idt ISO 374-4:2019);
kat.č. 510811

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice; (idt ISO 11393-4:2018);
kat.č. 510813

ČSN EN 15567-1+A1 (94 2403)
Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky;
kat.č. 510852

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 31010 (01 0352)
Management rizik - Techniky posuzování rizik;
Vydání: Leden 2011 Změna Z2; Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Březen 2020
kat.č. 510593

ČSN EN 81-80 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů;
Vydání: Červen 2004 Změna Z2; Vydání: