Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové právní předpisy

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy

JUDr. Anna Janáková

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 29. března 2017 do 30. června 2017 (částky 32/2017 až 70 /2017).

Nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Novela zpřesňuje předmět úpravy nařízení vlády o podrobnější specifikaci určení měřidel, jejichž shoda má být posuzována. Účinnost: 15. duben 2017.

Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (3kolský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela se nedotýká práva EU, nejedná se o transpoziční novelu, novelou nedochází k adaptaci či implementaci předpisů EU. Novela se týká především oblasti financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu. Účinnost: 5. duben 2017, a u dalších etap 1. 9. 2017, 1. 9. 2018 a 1. 9. 2020.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 128/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Novela rozšiřuje působnost i na vodní vleky. Účinnost: 1. květen 2017.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 129/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti se rozšiřuje i na řidiče drážního vozidla na místní dráze. Platnost posudku o dopravně psychologickém vyšetření se mění z 3 měsíců na 1 rok ode dne jeho vystavení. Účinnost: 11. květen 2017.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 130/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. Nově se stanoví zejména požadavky odborné způsobilosti též pro řidiče drážního vozidla místní dráhy a požadavek nutnosti složit zkoušku ze všeobecné odborné způsobilosti nejpozději do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Účinnost: 1. květen 2017.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 142/2017 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 – 2018, uzavřená mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342. S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Účinnost: 1. červen 2017.

Zákon č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Novela zejména zavádí pro zaměstnance, kteří nemají požadované vzdělání, nezbytnou dobu, aby si chybějící vzdělání doplnili. Týká se zejména osob ve státní správě, které nemají požadované středoškolské vzdělání. Účinnost: 1. červen 2017.

Zákon č. 151/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela umožňuje přenést na kraje dílčí činnosti související se správou silnic I. třídy, aniž by docházelo k úplnému přenosu správy těchto pozemních komunikací ze státu jako jejich vlastníka a dochází tak k odstranění nedostatků stávající právní úpravy. Účinnost: 6. červen 2017.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 155/2017 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Na MPSV byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

2
Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 - 2020 uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce MHD/VSD a Svazem dopravy České republiky - Sekce MHD.

3

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.

4

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 pro a. s. a s. r. o., uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství.

5

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

6

Dodatek č. 6 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Svazem bank a pojišťoven a Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

7

Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky.

8
Kolektivní smlouva

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: