dnes je 18.5.2024

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 27. srpna 2013 do 20. října 2013 (Částky 100/2013 až 127/2013)

25.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 27. srpna 2013 do 20. října 2013 (Částky 100/2013 až 127/2013)

JUDr. Anna Janáková

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 261/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Novela se týká mimo jiné záznamu o úrazu, hlášení úrazu a zasílání záznamu o úrazu (k ust. § 29 odst. 3 školského zákona). Účinnost: 1. září 2013.

Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. Zákon v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004, o prekursorech drog, nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi) upravuje u stanovených látek:

  • některé povinnosti podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy, které se zabývají nebo se hodlají zabývat činností s prekursory drog,

  • působnost správních orgánů v této oblasti,

  • provádění kontroly dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy EU v této oblasti,

  • sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy EU.

Účinnost: 1. ledna 2014.

Zákon č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ze zákona byla vyňata právní úprava zacházení s prekursory ve prospěch předešle uvedeného nového zákona. Zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004) zůstává předmětem úpravy zákona č. 167/1998 Sb. Novela ve 119 novelizačních bodech se dotýká dále zejména správních deliktů, propadnutí věci, zabrání věci. Novela ruší přílohy č. 1 až č. 8, přičemž zmocňuje vládu k vydání nových seznamů příslušných látek, které budou uvedeny v nových přílohách zákona. Účinnost: 1. ledna 2014.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 284/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

Nahrávám...
Nahrávám...