dnes je 16.10.2019
Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 3. dubna 2019 do 29. června 2019 (částky 43/2019 až 70/2019).

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 3. dubna 2019 do 29. června 2019 (částky 43/2019 až 70/2019).

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zákon zapracováván příslušné předpisy EU a navazuje na přímo použitelný předpis EU a k naplnění práva každého na ochranu soukromí řeší práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Upravuje:

a) zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ,

b) zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti ČR nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

c) zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů ČR,

d) další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a

e) postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákon ruší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších 24 právních předpisů. Účinnost: 24. duben 2019.

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Zákon mění 39 právních předpisů v otázkách dotýkajících se zpracování osobních údajů. Účinnost: 24. duben 2019.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 118/2019 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.  Novela mění § 12 – doprava a místo zásahu. Účinnost: 29. květen 2019.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 122/2019 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 30. 11. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 13, 14 a 15. S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz).  Účinnost: 16. květen 2019.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 123/2019 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 - 2020, která byla uzavřena dne 22. 1. 2019 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů - Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342. S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz). Účinnost: 16. květen 2019.