dnes je 15.11.2019
Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 30. června 2019 do 22. září 2019 (částky 71/2019 až 104/2019).

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 30. června 2019 do 22. září 2019 (částky 71/2019 až 104/2019).

JUDr. Anna Janáková

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 181/2019 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 - 2024, která byla uzavřena mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem Stavba České republiky, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svazem podnikatelů ve stavebnictví, je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43. S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách MPSV

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 201/2019 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. MPSV sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko - moravským odborovým sdružením a Asociací Českého papírenského průmyslu.
  2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro roky 2017-2019 část B, uzavřený mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství, Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.
  3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019,