dnes je 17.4.2024

Input:

Nové třídy nebezpečnosti podle CLP

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:58

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečnosti vznikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek.

Kapitoly videa

Zároveň tento krok vyplynul ze strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a naplnění potřeby Zelené dohody (Green Deal). Jedná se o přidání těchto vlastností látkám nebezpečným pro:

1. lidské zdraví:

  • endokrinní disruptory (ED HH),

2. životní prostředí:

  • endokrinní disruptory (ED ENV),
  • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT),
  • velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB),
  • perzistentní, mobilní a toxické (PMT),
  • velmi perzistentní a velmi mobilní (vPvM).

Lektor

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy. Odbornost je zajištěna certifikacemi jako je manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), OZO v prevenci rizik. 

Nahrávám...
Nahrávám...