dnes je 17.4.2024

Input:

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.

13.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:34:38

Seminář seznámí se změnami, které přinesla zatím nejrozsáhlejší novela vyhlášky č. 79/2013., o pracovnělékařských službách.

Kapitoly videa

Hlavní očekávané změny:

🚀 vstupní a periodické prohlídky v první a druhé nerizikové kategorii se přesovají do dobrovolné roviny
🚀 ruší se příloha č. 1 vyhlášky
🚀 referentské řízení vozidla bylo odstraněno z profesních rizik
Další změny:
  • změna lhůt pravidelného dozoru nad výkonem pracovnělékařských služeb
  • u prací konaných mimo pracovní poměr se periodické prohlídky budou provádět, pokud jde o práce v profesním riziku (dříve riziko ohrožení zdraví) anebo pokud je pro tyto práce předepsána vstupní prohlídka, jsou-li vykonávány v pracovním poměru
  • v Příloze (dříve Příloha č. 2) budou definována některá nová pracovní rizika
  • u mimořádných prohlídek se nově rozlišuje, jsou-li prováděny v úplném rozsahu (mají obsah a důsledky jako periodické prohlídky), anebo v neúplném rozsahu
  • výstupní prohlídka se nebude dělat před převedením zaměstnance na jinou práci
  • lékařský posudek musí nově obsahovat identifikační údaje lékaře a jeho podpis
  • práce ve školách odstraněna z profesních rizik
  • hlasová zátěž odstraněna z profesních rizik

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

Nahrávám...
Nahrávám...