dnes je 2.12.2023

Input:

Nový občanský zákoník a BOZP

6.1.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Dotkne se nějak nový občanský zákoník právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? V čem?

Odpověď:

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., jehož právní účinnost je ode dne 1. ledna 2014, nebude mít dopady na právní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mající základ v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákoně č. 258/2000 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...