dnes je 21.5.2024

Input:

Obsah

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1
Obsah

JUDr. Anna Janáková a kolektiv autorů

8/2 Legislativní základ

8/2.1 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155

8/2.2 Rámcová směrnice Evropských společenství 89/391/EHS

8/2.3 Zákoník práce

8/2.4 Související zvláštní právní úpravy

8/3 Mimořádné události a jejich zdolávání

8/3.1 Mimořádné události

8/3.2 Integrovaný záchranný systém

8/3.3 Přivolání zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a dalších složek

8/4 Poskytování první pomoc a evakuace

8/4.1 První pomoc

8/4.2 Základní úkony a ošetření při poskytování první pomoci

8/4.3 Vybavení a technické prostředky první pomoci

8/4.4 Evakuace

8/4.5 Plán první pomoci – traumatologický plán

8/4.6 Vzor – zápis o vyškolení pracovníka pověřeného první pomocí

8/5 Zaměstnanci určení k organizování poskytnutí první pomoci, zajištění odborné pomoci a organizaci

Nahrávám...
Nahrávám...