dnes je 5.8.2021

Input:

Ochrana dýchacích cest, únikové prostředky a detekce alkoholu

9.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa:

Seminář představí řešení firmy Dräger ve třech oblastech: ochraně dýchacích cest, únikových prostředcích a detekci alkoholu. Každou oblast uvede v krátkém vstupu nezávislý odborník. Ten obecně vyloží nejdůležitější aspekty dané problematiky, zástupce společnosti pak předvede řešení na konkrétních výrobcích.

Ochrana dýchacích cest

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. Výzkumný ústav bezpečnost práce, v.v.i.

Základní druhy prostředků ochrany dýchacích cest, požadavky na vlastnosti podle typu a funkce. Způsoby zkoušení a nejčastější chyby v používání. Legislativní souvislosti, k zajištění bezpečnosti výrobků a jejich kontroly při uvádění a dodávání na trh. 

Ochrana dýchacích cest od Dräger

Představení vybraných výrobků od respirátorů až po polomasky. Zařízení pro filtraci vdechovaného vzduchu pro zvláštní aplikace a vysoce škodlivá prostředí.


Únikové prostředky

Rony Jabbour, HZS Hl. m . Prahy, LIfe Support s.r.o.

Co jsou únikové prostředky a jak se používají. Specifika užití oproti klasickým OOPP pro ochranu dýchacích cest, přidělovaným na základě vyhodnocených rizik. 

Únikové prostředky od Dräger

Představení systémů ochrany dýchacích pro případy, kdy je z důvodu náhlého zhoršení podmínek na pracovišti třeba zajistit přísun dýchatelného vzduchu. Únikové kukly PARAT a přetlakové přístroje Saver.


Detekce návykových látek na pracovišti
Ing. Michaela Martinková, MIVO AGENCY s.r.o. 

Postupy při detekci návykových látek včetně alkoholu na pracovišti dle platné legislativy, prokazování stavu „pod vlivem“ a následné kroky.

Detektory alkoholu a drog Dräger 

Příklady zařízení, která lze využít pro detekci alkoholu v oraganismu, od jednodušších orientačních až po výrobky s certifikací stanovených měřidel. Dále budou představeny některé výrobky pro detekci drog. 


Lektor

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

vystudoval ekonomii, poté doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava a posléze manažerský studijní program Master of Laws na Fakultě veřejnosprávních studií Univerzity v Toruni. V oblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého předchozího zaměstnavatele mimo jiné získal a posléze obhájil ocenění v národních projektech Bezpečný podnik (2010, 2013) a Zdraví podporující podnik (2011 – I. stupeň, 2014 – III. stupeň), je vítězem národní soutěže Profesionál BOZP (v roce 2013).

Nyní pracuje ve VÚBP, v. v. i., na pozici vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace (OS/NB 1024). Je zároveň manažerem kvality zkušební laboratoře (ZL 1040) a manažerem kvality certifikačního orgánu pro výrobky (COV 3068). Pro svého zaměstnavatele vykonává povinnosti odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik, odborně způsobilé osoby požární ochrany a odpadového hospodáře. V rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí je posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Jako soudní znalec v oboru BOZP a ergonomie je členem Znaleckého ústavu VÚBP a členem Komory soudních znalců ČR.

Mimo uvedené aktivity je členem zkušebních komisí odborné způsobilosti v prevenci rizik, členem technického výboru COSM (poradní orgán ředitele ČIA), členem České ergonomické společnosti a také Slovenské ergonomické společnosti, je expertem a odborným posuzovatelem ČIA. Je autorem či spoluautorem několika edukačních materiálů a samostatných publikací či desítek různých článků v odborných periodicích; je spoluřešitelem několika desítek edukačních a výzkumných projektů, jejichž výstupem jsou mj. i certifikované metodiky uplatnitelné v oblasti BOZP.

Ing. Michaela Martínková

Ing. Michaela Martínková

ředitelka společnosti MIVO AGENCY, s.r.o., odborný garant vzdělávacích programů týkajících se problematiky rizik užívání návykových látek a alkoholu na pracovišti a jejich detekce u zaměstnanců.

nprap. Rony Jabbour

nprap. Rony Jabbour

Od roku 1995 zaměstnanec HZS Hlavního města Prahy. Prvních 14 let na pozici hasič, po té povýšen na pozici Inspektor velitel družstva. Zasahoval u dvou největších požárů v Praze, a to požáru Průmyslového paláce a tržnice Sapa. absolvoval mnoho specializačnch kursů, například Zásady zásahu v prostoru kontaminovaném bojovými látkami, vyprošťování osob z dopravních prostředků při dopravních nehodách, záchrana osob z divoké vody, první pomoc pro složky IZS nebo taktické řízení jednotek HZS.

Dále pracuje ve firmě Life Support jako lektor praktických kurzů požární ochrany a lektor první pomoci s kvalifikací Basic Life Support (KPR/AED) a Basic Life Support Instructor (BLS-I). 

Nahrávám...
Nahrávám...