dnes je 18.5.2024

Input:

Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců v železniční dopravě

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.2
Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců v železniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Odborná způsobilost zaměstnanců

Drážní vozidlo smí řídi pouze osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení. Tento průkaz vydá drážní správní úřad žadateli, který prokázal zkouškou odbornou způsobilost. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 101/1995 Sb.

Řídit hnací vozidlo při posunu na dráze celostátní, regionální a na vlečce na území České republiky kromě posunu drážních vozidel obsazených cestujícími mohou osoby, které dosáhly věku 19 let.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců

Zdravotní způsobilost zaměstnanců při provozu dráhy a drážní dopravy je posuzována podle vyhlášky č. 101/1995 Sb. ve čtyřech profesních skupinách:

  1. osoby řídící drážní vozidlo a uchazeči o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla [§ 1 odst. 1 písm. a)]: osoby řídící drážní vozidlo,

  2. osoby vykonávající činnosti, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi nebo je dávají, a uchazeči o výkon těchto činnosti [§ 2 písm. a)]: výpravčí, staniční dispečer, provozní dispečer, operátor železniční dopravy, signalista, posunovač, vedoucí posunu, průvodčí vlaků osobní přepravy, vlakvedoucí osobní přepravy, člen obsluhy nákladního vlaku, vedoucí obsluhy nákladního vlaku, výhybkář, dozorce výhybek, tranzitér, dozorce spádoviště, nádražní, železničář – hradlař, železničář – hláskař, vozmistr, staniční dozorce,

  3. osoby, které vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy a uchazeči o výkon těchto činnosti [§ 2 písm. b) čís. 1],

  4. osoby provádějící revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a uchazeči o výkon těchto činnosti [§ 2 písm. b) čís. 2]: osoby, které vykonávají revize

Nahrávám...
Nahrávám...