dnes je 25.5.2024

Input:

Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců ve vodní dopravě

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.4.2
Odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců ve vodní dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Odborná způsobilost vůdce plavidla

Plavidlo musí být při provozu vedeno osobou, která je k tomu způsobilá (dále jen "vůdce plavidla“). Podmínky způsobilosti k vedení plavidla pro jednotlivé druhy plavidel stanoví vyhláška č. 224/1995 Sb. Plavidla určená touto vyhláškou musejí mít kromě vůdce plavidla způsobilou posádku v počtu a odborném složení, aby byla zajištěna bezpečnost provozu plavidla. Plavební úřad při vydání osvědčení plavidla stanoví minimální počet členů posádky plavidla a její složení.

Odborná způsobilost členů posádky

Členem posádky plavidla může být jen osoba zdravotně a odborně způsobilá. Požadované vzdělání, věk, délku praxe a způsob jejího získání, předměty, ze kterých se skládá zkouška, podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazů způsobilosti členů posádky plavidla stanoví vyhláška č. 224/1995 Sb.

Dále § 103 odst. 2 zákoníku práce stanoví zaměstnavateli povinnosti zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v daném ve stanoveném rozsahu viz díl 4/2 této příručky.

Zdravotní způsobilost

Podrobnosti lékařských prohlídek upravuje § 12 a následující vyhlášky č. 224/1995 Sb., zejména její přílohy č. 2 a č. 3. V souvislosti s činností na plavidlech se provádějí vstupní prohlídky (tj. prohlídky uchazečů o získání průkazů způsobilosti členů posádky a vůdce plavidla, u držitelů průkazů pak před vznikem pracovněprávního vztahu nebo před převedením na

Nahrávám...
Nahrávám...