Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

5.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.3
Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

Miroslava Horská

Příklad

Příloha č. 2

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích 

 • poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat

 • charakteristika prostředí, strojů a zařízení na tomto pracovišti včetně jejich průvodní technické dokumentace, včetně stanovených kvalifikačních požadavků pro jejich obsluhu a zákazu bez ní tyto stroje a zařízení obsluhovat

 • charakteristika používaných surovin a materiálů

 • základní předvídatelná rizika včetně opatření na ochranu před jejich působením

 • úkony na strojích a zařízeních, varování před možnými pracovními úrazy

 • stanovené pracovní postupy na strojích a zařízeních, místní provozní bezpečnostní předpisy a provozní řády (např. skladu, kotelny), havarijní plány, nezbytnost používání OOPP, používání ochranných prostředků, údržba a čištění strojů a zařízení

 • zajištění stroje proti náhodnému spuštění nebo spuštění jinou osobou (upozornění na zákaz odstraňovat a vyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení, zejména ochranných krytů)

 • povinnost závady ohlašovat svému nadřízenému

 • povinnost ohlašovat svůj pracovní úraz, informace o vedení „knihy úrazů”

 • ........(konkrétní pro zaměstnavatele)

Předpisy pro školení na pracovištích (k jednotlivým bodům přílohy č. 2) 

 • § 2, § 4 - § 8 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: