dnes je 25.2.2024

Input:

Opatření ke snížení rizika expozice neionizujícímu záření

15.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.7
Opatření ke snížení rizika expozice neionizujícímu záření

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

Technická opatření

Při snižování rizika se v první řadě uplatňují technická a technologická opatření, protože mají nejvyšší účinnost. Jedná se zejména o:

  • snížení emise neionizujícího záření na zdroji,

  • uspořádání pracoviště tak, aby se pracovník nalézal při práci v dostatečné vzdálenosti od zdroje neionizujícího záření, a

  • odstínění emitovaného neionizujícího záření (typicky zakrytováním svazku laseru).

Organizační opatření

Velice důležitým opatřením ke snížení rizika je informovat zaměstnance o:

  • nejvyšších přípustných hodnotách neionizujícího záření, způsobu jejich zjišťování a o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení,

  • přímých i nepřímých účincích na zdraví,

  • způsobu, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky a jak je

Nahrávám...
Nahrávám...