Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Organizace práce a pracovní postupy při těžbě dříví

14.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.1
Organizace práce a pracovní postupy při těžbě dříví

Ing. Zdeněk Juránek

Povětrnostní situace

Při kácení stromů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nepracovali za nepříznivých klimatických podmínek. Tyto jsou v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. charakterizovány jako povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určený směr kácení a pokles teploty pod – 15 °C po celou dobu výkonu práce.

Viditelnost

Dále je kde zaměstnancům zakázána práce za snížené viditelnosti (pod dvojnásobnou výšku káceného stromu), na svazích, současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci (hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu dříví)

Ohrožený prostor

Je zakázána práce v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu, ve vzdálenosti méně než 5 metrů mezi sebou (při odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu) a práce současně na jednom stromu.

Ohrožený prostor při kácení stromu je v nařízení vlády č. 28/2002 Sb. definován jako kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu. Před započetím hlavního řezu a při vlastním kácení stromu až do jeho dopadu na zem se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které v ohroženém prostoru nekonají práci.

V případě, kdy při těžební činnosti dojde k zavěšení stromu je zaměstnanci zakázáno:

  • - kácet jiný strom přes strom zavěšený,
  • - lézt na zavěšený strom,
  • - uvolňovat zavěšený strom podřezáváním stromu, na kterém zavěšený strom spočívá,
  • - odřezávat zavěšený strom po špalcích.

Mezi nejčastější příčiny zavěšení stromu, které obsluha nemůže ovlivnit, patří kácení v hustém porostu a

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: