dnes je 19.5.2024

Input:

Osnova školení fyzických osob jiných zaměstnavatelů

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.5
Osnova školení fyzických osob jiných zaměstnavatelů

Jan Lonsmín

Osnova č. 5

Je určena pro školení cizích osob, které se s vědomím odpovědných vedoucích zaměstnanců zdržují na pracovištích zaměstnavatele (např. zaměstnanci jiných firem, kteří provozují činnosti v prostorách zaměstnavatele na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor nebo osoby, které se zdržují příležitostně v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, apod.). Nedílnou součástí tohoto školení je školení o požární ochraně.

  1. OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

    1. 1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

      • bezpečnost a ochrana zdraví při práci §§ 101 odst.

Nahrávám...
Nahrávám...