dnes je 19.5.2024

Input:

Osnova školení zaměstnanců - obecná část

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.2
Osnova školení zaměstnanců - obecná část

Jan Lonsmín

Osnova č. 2

Tato osnova je společná pro všechny zaměstnance bez rozdílu profese. Je určena především pro školení administrativních zaměstnanců. Tato osnova je nedílnou součástí osnov pro školení zaměstnanců dle profesí – odborná část.

 1. OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  1. 1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

   • vznik pracovního poměru §§ 36, 37,

   • převedení na jinou práci § 41 odst. 1, (výňatek),

   • bezpečnost a ochrana zdraví při práci § 101 (výňatek),

   • pracoviště a pracovní prostředí § 102 (výňatek),

   • povinnosti zaměstnavatele § 103 (výňatek),

   • práva a povinnosti zaměstnanců §§ 106–108, 301,

   • pracovní podmínky žen § 238,

   • pracovní podmínky těhotných žen a matek §§ 239–242,

   • předcházení škodám §§ 248, 249,

   • odpovědnost zaměstnance za škodu §§ 250, 251,

   • rozsah náhrady škody §§ 257, 258, 263,

   • odpovědnost zaměstnavatele za škodu §§ 265, 266,

   • plnění pracovních úkolů a přímá souvislost §§ 273, 274,

   • pracovní řád § 306,

   • práva odborových orgánů v oblasti BOZP §§ 321, 322 (výňatek),

   • odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání a druhy náhrad §§ 365–380.

  2. 1.2 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,

   • obecná ustanovení §§ 1, 2,

   • vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky § 16.

  3. 1.3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

   • obecná část §§ 2, 3, 4, 11, 13, 20,

   • zvláštní část §§ 29, 30, 35, 41, 45, 49.

 2. ZDRAVOTNÍ A HYGIENICKÉ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ A HYGIENOU PRÁCE

  1. 2.1 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

   • pracovnělékařské služby §§ 53, 54,

   • povinnosti zaměstnavatele § 55,

   • povinnosti zaměstnance § 56,

   • posuzování zdravotní způsobilosti osoby

   • ucházející se o zaměstnání § 59.

  2. 2.2 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

   • zátěž teplem, zátěž chladem §§ 3, 6,

   • ochranné nápoje § 8,

   • ochrana zdraví při práci s chem. faktory a prachem § 9,

   • ochrana zdraví při práci s fyzickou zátěží §§ 28–30,

   • ochrana zdraví při práci s psychickou zátěží §§ 31–33,

   • ochrana zdraví při práci s zrakovou zátěží §§ 34, 35,

   • ochrana zdraví při práci s biologickými činiteli §§ 36–38,

   • bezpečnostní přestávky § 39,

   • ochrana zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami § 50,

   • požadavky na zásobování vodou § 53,

   • sanitární a pomocná zařízení §§ 54, 55.

  3. 2.3 Vyhl. MZd. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

   • zakázané práce (těhotné ženy a matky) §§ 2, 3, 4, 5,

   • zakázané práce (mladiství) § 6,

   • přípustné hmotnostní limity pro zvedání příloha č. 1 a přenášení břemen (těhotné ženy a matky) k vyhl. (A),

   • přípustné vzdálenosti pro přenášení břemen příloha č. 1 k vyhl. (B),

   • přípustné hmotnostní limity pro zvedání příloha č. 3, 4 a přenášení břemen (mladiství) k vyhl. (A),

   • přípustné vzdálenosti pro přenášení příloha č. 3, 4 břemen k vyhl. (B).

 3. INTERNÍ SMĚRNICE VYPLÝVAJÍCÍ

Nahrávám...
Nahrávám...