dnes je 24.4.2024

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Terciární sféra

20.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.4.7
Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Terciární sféra

Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kontrolovaná oblast: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle oblastí činností kontrolovaných subjektů včetně ruční manipulace a skladování břemen; zajištění BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky (např. v archivech, skladech; u uklízeček apod.), BOZP na venkovních pracovištích (např. u správců budov; nakládací rampy apod.).

Zjištění z kontrol:

 • obecně lze říct, že případná absence zpracovaných pracovních postupů byla zjištěna např. u malých a středních prodejen stavebního materiálu, které nevyužívaly služeb odborně způsobilé osoby (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik,

 • organizace práce a manipulace s břemeny byla u všech kontrolovaných subjektů, zejména v prodejnách stavebního materiálu a v maloobchodních prodejnách, řešena místními provozně bezpečnostními předpisy (MPBP) a rámcovými pracovními postupy, které byly zpracovány na základě platné legislativy,

 • samozřejmě i vedení dokumentace v této oblasti byla v některých případech ovlivněna kvalitou poskytovaných služeb OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik,

 • občas neobsahovala konkrétní zajištění skladovaného materiálu proti pádu a obsahovala jen všeobecné informace,

 • tím pádem tato dokumentace k BOZP, zpracovaná prostřednictvím služeb OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik pro zaměstnavatele, nebyla aplikována na podmínky jejich konkrétních pracovišť včetně vhodných vyhodnocení rizik,

 • v návaznosti na tento stav pak docházelo např. i ke špatnému určení OOPP pro zaměstnance vykonávajícího svoji pracovní činnost ve skladech.

Kontrolovaná oblast: OOPP - zpracování seznamů na základě vyhodnocených rizik a jejich vlastní poskytování, seznámení a kontroly používání; jejich používání i v souladu s bezpečnostními listy u chemických látek a směsí např. u uklízeček, personálu v jídelnách, případně pedagogů.

Zjištění z kontrol:

 • v oblasti OOPP bylo v rámci kontrol zjištěno, že ve většině případů si kontrolované subjekty plnily své povinnosti dle ustanovení § 104 zákoníku práce,

 • a to tak, že především v dostatečném rozsahu poskytovaly svým zaměstnancům příslušné OOPP,

 • ovšem u některých těchto zaměstnavatelů byla zjištěna absence zpracovaných seznamů právě na základě vyhodnocení rizik k daným pracovním činnostem zaměstnanců a jejich přidělování zaměstnavateli bylo spíše na základě vlastního uvážení,

 • většina kontrolovaných subjektů byla schopna doložit, že u svých zaměstnanců prováděla také kontrolu používání poskytnutých OOPP,

 • v rámci provedené kontrolní činnosti bylo zjištěno, že evidence k OOPP byla kontrolovanými subjekty vedena jak v elektronické, tak i listinné podobě,

 • zejména v případech, kde tito zaměstnavatelé využívali služeb OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik, nebyly zjištěny nedostatky v dané dokumentaci BOZP k OOPP, či k jejich fyzickému neposkytnutí

Nahrávám...
Nahrávám...