dnes je 21.5.2024

Input:

OSVČ - převozník a BOZP

17.12.2016, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Hodlám od jara provozovat jako OSVČ říční přívoz přes řeku. Jsem vázán nějakými předpisy k zajištění BOZP nebo stačí, když bezpečnost práce a provozu zabezpečím podle svého?

Odpověď:

I jako osoba samostatně výdělečně činná jste vázán obecně závaznými právními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to podle ust. § 12 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Citovaný zákon již před deseti lety

Nahrávám...
Nahrávám...