dnes je 28.5.2024

Input:

Pochvala a výtka jako nástroje motivování.

23.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.5
Pochvala a výtka jako nástroje motivování.

PhDr. Vladimír Janák

Jedním z hlavních prostředků motivování pracovníků je bezesporu finanční odměna, resp. peněžní postih. Je to zdánlivě jednoduché, ale mnoho vedoucích pracovníků ví, že při důsledném aplikování finanční stimulace by se v některých případech nedoplatili, nebo ještě častěji by si někteří zaměstnanci nevydělali ani na pověstnou "slanou vodu". Ostatně již v předchozí kapitole jsme si ukázali, že peníze mohou často demotivovat. Tím neříkáme, že například finanční odstrašování nemá žádný účinek. Strach je velký motivátor! V jednom podniku vedoucí na porady často chodili pozdě až do té doby, než nový ředitel suše oznámil: "Kdo přijde o 1 minutu pozdě, bude mít stržen osobní příplatek za jeden měsíc!" A všichni rázem chodili raději 15 min. před začátkem porad. S lidmi, zvláště v oblasti dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany by se však mělo pracovat dlouhodobě a systematicky. K tomu slouží správné používání pochvaly a výtky. Jedná se vlastně o určitý typ vážného rozhovoru vedoucího s pracovníkem, při němž by měly být dodrženy určité zásady. Jde vlastně o hodnocení pracovního chování, tedy kritiku v pravém slova smyslu. Kritika v původním významu může být jak kladná, tak záporná. To jenom naše dost negativní podniková kultura z kritiky udělala ryze odsuzující záležitost.

Pochvala

Nejprve je třeba určit cíle rozhovoru, ve kterém chceme pracovníka pochválit. Co je hlavním účelem? Je to jednoduché. Chceme především pracovníka motivovat k opakování, k pokračování žádoucího chování, které už projevil. Ocenění má opravdu velký motivační účinek, což sice často aplikujeme při výchově dětí, ale méně v práci. Je důležité si všimnout, že pracovník nebyl pohodlný a dodržel nepříjemný předpis, že iniciativně zabránil nějaké mimořádné situaci, projevil aktivitu a upozornil na hrozící nebezpečí a tím zabránil velké majetkové škodě. Nestačí věc zaregistrovat, je třeba to ocenit v rozhovoru, pracovníka pochválit. Dalším cílem je zjistit, jak kritickou situaci řešil, co vedlo k úspěchu. Můžeme se také konečně jednou poučit z úspěšného chování a ne jen stále z chyb! Dalším cílem může být získání vnitřního závazku (vedení k původcovství!) pro další obdobnou činnost. Samozřejmě, pro pochvalu má být reálný důvod, ale ten je daleko častější, než si většina vedoucích myslí. Někdy stačí pouhé poděkování.

Příklad poděkování

"Děkuji, že sis vzpomněl a vzal ten návod na obsluhu přístroje s sebou. Opravdu oceňuji, že na to myslíš! Bez tebe bychom nevěděli, jak to uvést do chodu! Jsem rád, že takového pracovníka tady mám. Můžu se dál na tebe spoléhat? Já sám na všechny věci okolo toho školení někdy zapomínám. Mohu se tedy spolehnout, že to pohlídáš i do budoucna? Děkuji! Jsem opravdu rád, že tě tu mám!"  

Osnova pro pochvalu – zásady:

  • - Uznejte dosažený výsledek a hodnoty. Upřímně, opravdově.
  • - Pochvalte s nadšením dobrý výkon, výsledek, nadpráci, iniciativu a úspěch.
  • - Ptejte se po tom, jak bylo výsledku, úspěchu dosaženo.
  • - Těšte se upřímně se svým zaměstnancem z jeho úspěchu, z toho co se povedlo.
  • - Dodejte zaměstnanci odvahu k dalším úspěchům.
  • - Pokuste se získat jeho vnitřní závazek k opakování chování v budoucnu.

Důležité pravidlo: když chválíte, tak chvalte. Nepleťte do toho nikdy kritiku, i kdyby chválený zároveň udělal nějakou chybu!!!

Příklad poděkování – nadpráce a iniciativa.

Vedoucí zaměstnanec:
"Josefe, jsem rád a opravdu oceňuji, že jsi tady počkal i po pracovní době na auto s tím bezpečnostním systémem. Vím, že přijeli pozdě ... ale nikdo o tom nevěděl..."

Zaměstnanec Josef: "No oni volali na recepci a ti mi řekli, že měli nějakou nehodu a přijedou až v šest. Tak jsem si řekl, že tam asi už nikdo nebude a že by to byl průšvih. Mám klíče a jsem jediný, kdo to může převzít. Tak jsem tam zůstal."

Vedoucí zaměstnanec: " Opravdu jsem rád, že ses toho tak obětavě sám ujal. Ještě že tě tu máme! Vždycky jsme na tebe spoléhali, ale takového přístupu si fakt vážím. Čtyři hodiny po práci, to opravdu cením! Díky tomu můžeme ten termín spuštění ochrany stihnout. Jsem opravdu pyšný, že tady mám takového zodpovědného člověka, na kterého se mohu plně spolehnout. Mohl jsi zavolat, já bych tam někoho poslal?!."

Zaměstnanec Josef: "No jo, ale kdo by sem šel, když jsou dovolené! A pak, já tomu trochu rozumím a můžu to převzít, ale ti ostatní se v tom vůbec nevyznají."

Vedoucí zaměstnanec: O to víc si cením, že o tom přemýšlíš. A převzal jsi to i s dokumentací?"

Zaměstnanec Josef: "Jo všechno jsem převzal podle protokolu, ale já jsem je donutil, aby mi to tady předvedli alespoň rámcově, že je to funkční!. Babrali se s tím do sedmi, ale ten systém spustili a funguje. Je na to záruka 3 roky a oni říkali, že jejich firma to bude po tu dobu servisovat."

Vedoucí zaměstnanec: " No to je úžasné! To jsi tedy předčil všechna má očekávání! Mám obrovskou radost, že to funguje! Dám ještě dnes návrh řediteli na tvou odměnu – tohle nám opravdu pomůže! Jsi teď jediný, který o tom něco ví. Pomůžeš to dát do provozu? Moc by nám to pomohlo, víš, jak s tím spěcháme?!"

Zaměstnanec Josef: " Samozřejmě, šéfe, nebojte se". Ale zítra musím dát dohromady tu MT šestku."

Vedoucí zaměstnanec: "Tak to jsem rád, že to přijímáš. Věděl jsem, že je na tebe spoleh. Ředitel bude rád. Poreferuji mu a řeknu ti, zda tu odměnu schválil. Josefe... opravdu ti děkuji a jsem rád, že tu jsi, hodně jsi nám pomohl. Tak můžu v tom alarmu spoléhat dál na tebe? Ano?

Zaměstnanec Josef: "No jasně, na mně se můžete vždycky spolehnout, šéfe".Vedoucí zaměstnanec: "Děkuji ti, vážně tedy s tím alarmem spoléhám na tebe a máš to teď na starosti. Souhlasíš?

Zaměstnanec Josef: " Jo, mně to bude bavit"!  

V případě, že by například zaměstnanec Josef odpověděl, že všechny dokumenty převzal bez kontroly, nekritizujeme tuto skutečnost. Pokračujte v pochvale. Pochvalu je opravdu, ale opravdu třeba oddělit od kritiky. S tou můžeme přijít později. Ale naprosto odděleně, zvlášť. Ve zcela jiném rozhovoru. Viz zásada výše.

Nahrávám...
Nahrávám...