dnes je 13.6.2024

Input:

Podrobnější požadavky na laboratoře

25.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.15.1
Podrobnější požadavky na laboratoře

Právní předpisy

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. (chemický zákon)

 • Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

 • Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.

Technické normy

 • ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.

 • ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky.

 • ČSN EN 61010-2-010 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů.

 • ČSN EN 61010-2-020 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky.

 • ČSN EN 61010-2-020 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky.

 • ČSN EN 610-2-031 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-031: Zvláštní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sondy držené nebo ovládané rukou a jejich příslušenství.

 • ČSN EN 61010-2-032 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-032: Zvláštní požadavky na klešťové ampérmetry držené v ruce k elektrickému měření a zkoušení.

 • ČSN EN 61010-2-032 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-032: Zvláštní požadavky na klešťové ampérmetry držené v ruce k elektrickému měření a zkoušení.

 • ČSN EN 61010-2-040 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění,dezinfikování, používaná na zdravotnické materiály.

 • ČSN EN 61010-2-041 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-041: Zvláštní požadavky na autoklávy používající vodní páru k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům.

 • ČSN EN 61010-2-042 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-042: Zvláštní požadavky na autoklávy a sterilizátory v používající jedovatý plyn k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům.

 • ČSN EN 61010-2-043 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-043: Zvláštní požadavky horkovzdušné sterilizátory používající buď horký vzduch, nebo horkým inertní plyn k působení na zdravotnické materiály a k laboratorním procesům.

 • ČSN EN 61010-2-045 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-045: Zvláštní požadavky na zařízení k čištění (dezinfikování ve zdravotnictví, lékárenství, zvěrolékařství a v laboratořích).

 • ČSN EN 61010-2-05 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-051: Zvláštní požadavky na horkovzdušné sterilizátory používající buď horký vzduch, nebo horkým inertní plyn k působení na zdravotnické materiály k laboratorním procesům.

 • ČSN EN 61010-2-05 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-051: Zvláštní požadavky na horkovzdušné sterilizátory používající buď horký

Nahrávám...
Nahrávám...