dnes je 25.5.2024

Input:

Poškozování zdraví při ruční manipulaci

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.2
Poškozování zdraví při ruční manipulaci

Ing. Antonín Dušátko

Nebezpeční činitelé způsobující onemocnění

Vlivem nebezpečných činitelů dochází zejména k:

1.
Postižení zad a páteře
Bolestivé syndromy osového orgánu se dnes, oproti minulosti, přesouvají do mladších věkových skupin. Poměrně často dochází k výhřezu meziobratlové ploténky. Objevuje se zejména v oblasti bederní páteře, odkud bolest vyzařuje pomocí nervových kořenů do dolních končetin, které mohou být postiženy poruchou citlivosti či poruchou hybnosti. Na zádových svalech se objevují bolestivá místa a svalové stahy.

2.
Poškození šlach, šlachových pochev, svalů či kloubů.
Dochází k nim zejména přetěžováním jednotlivých částí pohybového aparátu, poměrně často vyvíjením značné svalové síly, nebo konáním mnohonásobně opakovaných pohybů – zejména pak v krajních nebo nezvyklých pozicích.

Nejčastěji zjišťované nemoci

K nejčastěji zjišťovaným nemocem patří:

 • bolestivé páteřní syndromy – lumbágo (ústřel, houser, náhlá bolest v kříži), spondylóza (nezánětlivé onemocnění meziobratlových plotének) apod.,

 • skolióza (trojrozměrná deformace páteře a posun obratlů) – zejména od asymetrického zatěžování páteře,

 • kulatá záda – "nemoc stěhováků" – vymizení bederní lordózy apod.,

 • natržení až přetržení Achillovy šlachy,

 • artrózní onemocnění kloubů,

 • degenerativní onemocnění kloubů a páteře,

 • onemocnění šlach a jejich obalů, záněty úponů šlach apod.

Příklady nemocí

 • Strojník v úpravně vody dostal za úkol zajistit skládku síranu hlinitého, ale bez určení bližšího pracovního postupu. V průběhu prováděných prací bylo nutno pomocí sochoru přizvednout ruční vozík, na kterém byla uložena manipulační jednotka o hmotnosti 700 kg obsahující síran hlinitý. V průběhu zvedání vozíku pocítil strojník bolestivé píchnutí za krkem a následné hučení v uchu. Událost byla zaznamenána v deníku drobných poranění a strojník po utišení prvotních bolestí pokračoval v práci. Časem se bolesti nejen obnovily, ale dokonce začaly narůstat. Postižený navštívil lékaře, který po vyšetření zjistil trvalé vychýlení krční páteře.

 • V expedičním skladu balila zaměstnankyně výrobky do velké dřevěné bedny. Jelikož po uzavření bedny nebyl okamžitě k dispozici vysokozdvižný motorový vozík, rozhodla se o vlastní vůli bednu o hmotnosti 140 kg přemístit na místo určení do vzdálenosti cca 4 m a to kantováním. V průběhu přemisťování bedna svým okrajem zachytila o stoh hotových výrobků, což způsobilo její pád na podlahu do vodorovné polohy. Při zvedání bedny do svislé polohy pocítila zaměstnankyně prudkou bolest pod kolenem levé nohy; zvednutí bedny již nedokončila.

Závodní lékař, který konstatoval bolestivý pohyb zraněné nohy, nařídil převezení postižené do domácího ošetření. Pro narůstající bolest ve zraněné noze byla následně postižená dopravena do nemocnice, kde po vyšetření byla stanovena diagnóza – natržení tříhlavého svalu bérce. Ošetřující lékař nařídil domácí léčení a kontrolu za jedenáct dní. Postižená mezitím zemřela na embolii.

Nebezpeční vedoucí ke vzniku úrazů

Vznik úrazů při ruční manipulaci je způsoben zejména těmito skupinami nebezpečí:

 1. Při kontaktu s manipulovaným břemenem zejména:
  • vysmeknutí – vypadnutí břemene z ruky při zvedání nebo pokládání břemen,

  • říznutí, popř. pořezání - zejména ruky či dalších částí těla při zvedání a pokládání břemen,

  • píchnutí, bodnutí apod.,

  • odření či sedření kůže, zejména na rukou, ale i dalších částech těla,

  • nadměrná zátěž teplem, popř. chladem – kupř. popálení či opaření,

  • poleptání apod.

 2. Při provádění manipulačních úkonů s břemenem zejména:
  • vysmeknutí – vypadnutí břemene z ruky při jeho přenášení,

  • přiražení břemenem při jeho ukládání,

  • říznutí, popř. pořezání - zejména ruky či dalších částí těla při přenášení břemen,

  • nadměrné úsilí – přemožení se, vyskytující se výhradně u fáze zdvihání břemene,

  • sesutí břemen/břemene při odebírání/ukládání předmětů z ložných ploch/na ložné plochy dopravních prostředků, z hromad, stohů a

Nahrávám...
Nahrávám...