dnes je 25.5.2024

Input:

Postup při uznávání nemocí z povolání

28.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6
Postup při uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

V z o r

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Účel vydání posudku: např. posouzení, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání.

Posudkový závěr:

a) uznává nemoc z povolání,

b) neuznává jako nemoc z povolání,

c) již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, stanovené vyhláškou č. 104/2012 Sb.

Obdobně se vyjádří i pro uznávání ohrožení nemocí z povolání.

Datum ukončení platnosti posudku: pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu

  1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li zaměstnavatelem právnická osoba,

  2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu

Nahrávám...
Nahrávám...