dnes je 19.6.2024

Input:

Posudková činnost a právní domněnky

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.8
Posudková činnost a právní domněnky

JUDr. Anna Janáková

Účel právních domněnek

Pro vytvoření právní jistoty na úseku posudkové péče a lékařských posudků, pracovnělékařských služeb a posuzování nemocí z povolání zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (v hlavě IV) obsahuje na několika místech právní domněnky. V situacích, kdy se posuzovaná osoba nedostaví k posouzení své zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu, nebo odmítne určité vyšetření apod., se tak konstruují jednoznačné právní důsledky takové situace.

Osoby, kterým vznikají práva nebo povinnosti na základě posudkového závěru lékařského posudku ohledně posuzované osoby, v  situaci, kdy nemají k dispozici příslušný lékařský posudek, vycházejí z právních domněnek obsažených pro konkrétní případy v příslušných ustanoveních zákona o specifických zdravotních službách.

Typy právních domněnek

Právní domněnka je konstrukce užívaná v právních textech, jíž se za stanovených okolností v zájmu právní jistoty předpokládá určitá právní skutečnost, o níž není jisto, zda nastala. Právní domněnky mohou být:

  • vyvratitelné: lze u nich prokázat, že předpokládaná skutečnost nastala, popřípadě nenastala, a pak právní domněnka ustoupí,

  • nevyvratitelné: zde je předpoklad kategorický a nedá se vyvrátit, i kdyby se později ukázal nesprávným. Nevyvratitelnou právní domněnku nelze zvrátit a funguje jako právní fikce. Tento typ právních domněnek byl zařazen do zákona č. 373/2011 Sb., hlavy IV.

Konstrukce nevyvratitelné domněnky

Nevyvratitelné právní domněnky obsažené v zákoně o specifických zdravotních službách jsou formulovány takto: "hledí se na ni (na posuzovanou osobu) jako na"; "považuje se (posuzovaná osoba) za""nahlíží se na ni (na posuzovanou osobu) jako na".

Přehled právních domněnek

§ 43 odst. 8 ZoSZS

Jestliže:

  1. nebyl lékařský posudek vydán, protože se posuzovaná osoba odmítla podrobit se lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí, nebo
  2. jestliže se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu,

hledí se na posuzovanou osobu pro činnost, pro

Nahrávám...
Nahrávám...