dnes je 27.3.2023

Input:

Posudkový závěr - nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání)

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.8
Posudkový závěr – nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání (ukončení nemoci z povolání)

JUDr. Eva Dandová

V případě podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, je posuzovaná osoba povinna podrobit se odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to u poskytovatele, kterého mu tento poskytovatel určí (§ 63 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Určený poskytovatel je povinen provést odborné vyšetření v termínu dohodnutém s posuzovanou osobou, nejdéle však do 30 dnů od dne sdělení poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování nemocí z povolání a okruhu osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemoci z povolání) rozlišuje tři typy lékařských posudků:

  • posudek o uznání nemoci z povolání

  • posudek o neuznání nemoci z povolání

  • posudek o ukončení nemoci z

Nahrávám...
Nahrávám...