dnes je 9.8.2022

Input:

Posudkový závěr - zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.9
Posudkový závěr – zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání

JUDr. Eva Dandová

Pokud  poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, který získal povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, vydá posudek, že zaměstnanec je ohrožen nemocí z povolání, má zaměstnavatel opět dvě možnosti, a to je převedení zaměstnance podle § 41 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo výpověď podle § 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Převedení na jinou práci

Pro případ převedení podle § 41 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce však musí posudek vyústit v posudkový závěr, že osoba pozbyla vzhledem k svému zdravotnímu stavu na následky ohrožení nemocí z povolání dlouhodobě způsobilosti konat dosavadní práci. Pokud takový lékařský posudek chybí, není zaměstnavatel povinen zaměstnance převést na jinou práci. Zaměstnavatel přitom však musí zvážit vhodnost vykonávané práce.

Doplatek do výše průměrného platu

V případě ohrožení nemocí z povolání se poskytuje poškozenému zaměstnanci podle § 139 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce doplatek do výše průměrného výdělku naposledy zjištěného před převedením na jinou práci, tj. do průměrného výdělku posledního kalendářního čtvrtletí před převedením.

Na rozdíl od výpočtu např. náhrady za ztrátu na výdělku z titulu nemoci z povolání se však tento průměrný výdělek nijak nevalorizuje ani dále neupravuje a platí jednou provždy ve zjištěné výši, byť by se doplatek z titulu ohrožení nemocí z povolání měl vyplácet např. 10 let, neboť z ustanovení o doplatku s valorizací nepočítá.

Doplatek přísluší pouze po dobu převedení na jinou práci u zaměstnavatele, ale již nepřísluší tehdy, přejde-li zaměstnanec k jinému zaměstnavateli, protože pro něj odpovědný zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...