Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Posuzování situací expozice neionizujícímu záření

12.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.4
Posuzování situací expozice neionizujícímu záření

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

V optické oblasti neionizujícího záření jsou veličiny, jejichž hodnoty jsou rozhodující pro omezení expozice, přímo měřitelné a posuzování expozice se tak redukuje na porovnání naměřených hodnot (modifikovaných příslušným koeficientem spektrální účinnosti) s nejvyššími přípustnými hodnotami. Rozhodující při porovnání je dávka (součin doby expozice a modifikované intenzity). V řadě případů lze také expozici určit výpočtem pomocí jednoduchých modelů, typickým příkladem je expozice laseru.

V intervalu frekvencí od 0 Hz do 6 GHz nejsou hodnoty dozimetrických veličin přímo měřitelné a v případě potřeby (například pro různé typy mobilních telefonů) je nutné je určovat výpočtem z hodnot elektromagnetického pole působícího v posuzovaném místě na exponovanou osobu. V současné době existují pro prakticky používané situace

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: