Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Potvrzení o provedení lékařské prohlídky

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.11
Potvrzení o provedení lékařské prohlídky

JUDr. Anna Janáková

POTVRZENÍ O PROVEDENÍ VÝSTUPNÍ PROHLÍDKY

Vzor

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení potvrzení.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

1. obchodní firma nebo název a adresa sídla podnikatele nebo organizační složky Vzorzahraničníosoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li

zaměstnavatelem právnická osoba,

2. adresa místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresa místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: