Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami

8.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.3
Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami

JUDr. Anna Janáková

Aby pracovnělékařské služby byly efektivní, ukládá ZoSZS zaměstnavateli řadu povinností, jejichž plněním jsou vytvářeny podmínky pro řádné fungování pracovnělékařských služeb. Tyto povinnosti směřují zejména vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb, vůči osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a vůči zaměstnancům.

ZoSZS

Zaměstnavatel je podle zákona č. 373/2011 Sb., povinen vůči poskytovateli a osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb:

  • umožnit těmto osobám, včetně pověřených osob poskytovatele pracovnělékařských sužeb agentury práce, jejíž zaměstnanci jsou zařazeni na tato pracoviště vstup na každé své pracoviště,

  • sdělit těmto osobám informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měřeníé faktorů pracovních podmínek,

  • předložit těmto osobám technickou dokumentaci strojů a zařízení,

sdělit těmto osobám informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci, včetně údajů zjištěných při ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání, popřípadě pracovních úrazů. V případě pracovišť, která podléhají z důvodu státního nebo jiného zákonem chráněného tajemství zvláštnímu režimu, vstupují na tato pracoviště pouze určení zaměstnanci poskytovatele pracovnělékařských služeb, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim.

  • informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, že u zaměstnance nastaly skutečnosti stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb., pro provádění lékařských prohlídek po skončení rizikové práce.

Zaměstnavatel je při zajišťování pracovnělékařských služeb (PLS) podle kona č. 373/2011 Sb., vůči svému zaměstnanci povinen:

  • při jeho zařazování k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti,

  • při jejich odeslání k pracovnělékařské prohlídce jej vybavit žádostí o provedení této prohlídky, která obsahuje údaje stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb. a další údaje, pokud je stanoví jiné právní předpisy upravující

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: