dnes je 18.5.2024

Input:

Požadavky na zdravotní stav - lékařské prohlídky

22.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.2
Požadavky na zdravotní stav - lékařské prohlídky

MUDr. Anna Šplíchalová

Pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné jsou lékařské prohlídky povinné, a tato povinnost platí jak pro fyzické osoby, tak i zaměstnance. Lékařskou prohlídku a vyšetření provádí registrující poskytovatel zdravotních služeb nebo smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Lékařské prohlídky

Lékařské prohlídky u fyzických osob

Fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou je kromě podrobení se lékařským prohlídkám povinna také informovat poskytovatele zdravotních služeb o druhu a povaze své pracovní činnosti (§ 20 zákona č.258/2000 Sb.,).

Fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou se podrobí lékařským prohlídkám a vyšetřením v případě, že:

  • je postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, nebo

  • byla v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě jejího pobytu (§ 4 vyhl. č. 306/2012 Sb.).

Při výkonu státního zdravotního dozoru je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn nařídit, z protiepidemických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, lékařské prohlídky a potřebná laboratorní a jiná

Nahrávám...
Nahrávám...