dnes je 21.6.2024

Input:

Požárně bezpečnostní zařízení

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.8
Požárně bezpečnostní zařízení

kpt. Ing. Pavla Tománková

Na pracovištích se nacházejí technická zařízení a systémy, které podmiňují požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Nazývají se obecně požárně bezpečnostní zařízení. Zaměstnanci musí být seznámeni s jejich účelem a funkcí, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě požáru. Podrobněji budou s rozmístěním a případným použitím seznámeni členové preventivních požárních hlídek v rámci odborné přípravy. Není nutné zaměstnance zatěžovat velmi podrobnými informacemi, a proto je třeba zaměřit se na to podstatné. Rozsah je nutno vždy individuálně upravit podle konkrétních skutečností na pracovišti.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení

Zaměstnanci mohou přijít do styku s různými druhy požárně bezpečnostních zařízení. Například nouzovým osvětlením, požárními dveřmi nebo vnitřními hydranty je vybaveno dnes již množství staveb. Zde je uveden všeobecný přehled:

  • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par).

  • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy, automatické protivýbuchové zařízení)

  • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení přirozeného odvětrání kouře, kouřotěsné dveře, zařízení pro odvod kouře a tepla),

  • zařízení pro únik osob při požáru (např. evakuační výtah, nouzové osvětlení, bezpečnostní a výstražné zařízení, funkční vybavení dveří),

  • zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí, vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů),

  • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární dveře a uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, požární klapky, požární přepážky a ucpávky),

  • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.

Účel a funkce

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že požárně bezpečnostní zařízení mají ve stavbách (případně jiných zařízeních) různé využití. Mnohdy jsou na sobě závislé a jejich funkce na sebe navazují. V přehledu jsou uvedena zařízení, se kterými se mohou zaměstnanci v praxi nejčastěji setkat.

Zařízení Účel  Funkce 
Nahrávám...
Nahrávám...