dnes je 13.6.2024

Input:

Pozemní komunikace

30.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.1
Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly (např. pracovní stroje, vojenská vozidla, nemotorová vozidla a pracovní stroje tlačené nebo tažené pěšky jdoucí osobou) a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro jejich zajištění a jejich bezpečnosti.

Užití pozemních komunikací

Každý smí používat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, pro které jsou určeny, pokud pro zvláštní případy tak nestanoví zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchzákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jinak.

Zvláštní užívání pozemní komunikace

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání (podrobnosti viz § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.). Zvláštním

Nahrávám...
Nahrávám...