Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Práce s křovinořezem

29.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.9
Práce s křovinořezem

Ing. Zdeněk Juránek

Křovinořez

Křovinořezem se dle NV č. 28/2002 Sb. rozumí přenosné nářadí s motorem, jehož řezným nástrojem je rotující kotouč, nůž nebo struna. Křovinořez může být poháněn spalovacím motorem či elektrickou energií, na základě polohy stroje na těle pracovníka pak lze křovinořezy rozdělit na umístěné zádech pracovníka či na jeho boku. Při práci s křovinořezem je dovoleno použít pouze schválený typ nástroje (vhodný žací, sekací, řezací nástroj, pilový kotouč, vyžínací a řezací rotační nůž, popř. pracovní nástroj z plastu, určený pro daný typ křovinořezu).

Ohrožený prostor

Při práci s křovinořezem se za ohrožený prostor považuje kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce křovinořezu jinak. Startování křovinořezu se provádí na rovném podkladu, použitý nástroj se nesmí dotýkat žádných předmětů, překážek, terénu apod.

Nebezpečí při používání křovinořezu

Vybraná nebezpečí v souvislosti s používáním křovinořezu:

 • - zvýšená fyzická námaha, vibrace,
 • - při práci s kovovým nástrojem (pilový kotouč, trojzubec apod.) zejména zpětný (boční) vrh, zasažení obsluhy padajícím keřem, stromem,
 • - zasažení jiných osob, zvířat či majetku při práci s křovinořezem (odlétavající materiál, boční vrh apod.),
 • - zasažení hlavy obsluhy odlétávajícími částicemi, popř. úderem při práci ve stísněném prostoru (křoví, prořezávky apod.),
 • - nebezpečí související s pohybem obsluhy po venkovním nezpevněném terénu (pády, uklouznutí, podvrtnutí, údery, odřeniny apod.),
 • - poranění o nástroj (zejména kovovový) při převážení, přecházení či prováděné údržbě,
 • - destrukce nástroje,
 • - popálení obsluhy či jiné osoby o výfuk (tlumič výfuku), popř. při vznícení pohonných hmot,
 • - vznik požáru při doplňování pohonných hmot nebo při prováděné údržbě,
 • - poškození sluchu,
 • - vibrace působící na ruce a trup obsluhy (chod motoru i nárazy nástroje),
 • - otrava výfukovými plyny,
 • - elektrická nebezpečí (křovinořez s el. motorem), používání prodlužovacích přívodů apod.

Odborná způsobilost obsluhy křovinořezu

Právní předpisy nestanoví pro obsluhu křovinořezu žádnou zvláštní odbornou způsobilost. Je na zaměstnavateli, aby příslušného zaměstnance patřičně vyškolil z předpisů k zajištění BOZP a poskytnul mu dostatečné a vhodné informace o BOZP při obsluze křovinořezu, seznámil ho s požadavky výrobce stanovenými v průvodní dokumentaci od výrobce a se správnými technologickými a pracovními postupy.

Základní povinnosti zaměstnavatele

Základní povinnosti zaměstnavatele jsou:

 • - na základě stanovených postupů organizovat práci tak, aby obsluha přerušovala práci bezpečnostními přestávkami s ohledem na expozice vibracemi a hlukem dle daného typu křovinořezu,
 • - stanovit opatření k vyloučení přístupu a pohybu osob v ohroženém prostoru, popř. proti možnému poškození majetku,
 • - před zahájením práce seznámit obsluhu se specifiky daného pracoviště,
 • - k přenosu pohonných hmot po pracovišti zajistit k tomu schválené nádoby,
 • - zajistit provádění pravidelných kontrol a údržby křovinořezu v návaznosti na návod výrobce.

Povinnosti obsluhy křovinořezu

Zaměstnanci jsou při práci s křovinořezem zejména povinni:

 • - dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu na používání, údržbu a opravy,
 • - přizpůsobit si závěsné zařízení postupem stanoveným v návodu (rovnoměrné zatížení ramen a rozložení hmotnosti křovinořezu) a kontrolovat funkci rychlovypínání,
 • - správně nastavit rukojeti (optimální bezpečná poloha), při práci držet pevně křovinořez v obou rukou,
 • - kontrolovat upevnění řezného nástroje a technický stav (před začátkem i v průběhu práce),
 • - před zahájením práce prohlédnout ošetřovaný prostor (výmoly, nerovnosti, překážky, kameny, sklo, zbytky pletiva apod.),
 • - při práci zaujmout pevný, stabilní postoj,
 • - dodržovat stanovený postup (např. při vyžínání trávy kývavý pohyb do stran, pohyb zleva doprava k novému záběru, pohyb zprava doleva je vyřezávací),
 • - vyloučit kontakt nástroje s pevnými překážkami,
 • - zastavit chod motoru při přecházení na pracovišti na vzdálenost větší než 50 m (pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: