Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Práce v obtížných pracovních podmínkách

20.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.6
Práce v obtížných pracovních podmínkách

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika obtížných pracovních podmínek

Prací v obtížných pracovních podmínkách se dle nařízení vlády č. 28/2002 Sb. rozumí zejména kácení stromů nahnilých a ztrouchnivělých, zpracování soustředěných vývratů, polo vývratů a polomů a kácení stromů u pozemních komunikací, v obvodu dráhy a v ochranných pásmech. Tyto práce musí být prováděny jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

Uvolnění stromů

Vývraty, polo vývraty, podříznuté stojící nebo zavěšené stromy musí být vždy uvolňovány přednostně. Nepodaří-li se uvolnit zavěšený strom ani po vyčerpání všech dostupných možností během pracovní směny, musí být uvolněn nejpozději v průběhu pracovní směny následující. Uvolnění zavěšeného stromu může zaměstnanec provést pouze jeho uvolněním pomocí mechanizačního prostředku nebo potahu, otáčení zavěšeného stromu kolem jeho osy, odsunování stromu pákou

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: