dnes je 21.2.2024

Input:

Pracovnělékařské služby - poznatky z praxe

27.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:24:10

Kapitoly videa

Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb bude v době konání konference platná cca 3 a půl roku. Prozatím byla tato právní úprava jednou dílčím způsobem novelizována a před další novelizací se vyčkává na delší zkušenosti s její aplikací v zaměstnavatelské praxi. Jaká je tedy v současnosti podoba systému pracovnělékařských služeb, jaké jsou zkušenosti s jeho fungováním, jaké hlavní povinnosti nyní zaměstnavatelé, zaměstnanci i poskytovatelé mají a jaké další změny lze očekávat v nejbližší budoucnosti?

Lektor

MUDr. Michaela Krchová

MUDr. Michaela Krchová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Karlově univerzitě v Praze. Od ukončení studia do současné doby působí v hygienické službě na různých pozicích, do loňska byla zastupující ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, nyní působí tamtéž jako ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Celý svůj profesní život se věnuje problematice ochrany zdraví zaměstnanců z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví. V rámci své profesní činnosti se podílela na tvorbě celostátní metodiky kontrol v rámci státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví nad povinnostmi zaměstnavatelů vyplývajících z nové legislativy týkající se pracovnělékařských služeb.

Nahrávám...
Nahrávám...