Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovní postupy s řetězovou pilou

8.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.3
Pracovní postupy s řetězovou pilou

Ing. Zdeněk Juránek

Odborná způsobilost obsluhy řetězové pily

Právní předpisy nevyžaduji pro obsluhu řetězové pily žádnou zvláštní odbornou způsobilost. Zaměstnavatel musí příslušného zaměstnance patřičně vyškolit z předpisů k zajištění BOZP a poskytnout mu dostatečné a vhodné informace o BOZP při obsluze řetězové pily, seznámit ho s návody k používání, se správnými technologickými a pracovními postupy.

Startování řetězové pily

 • - pilu musí obsluha položit na vhodné bezpečné místo (pevný rovný podklad),
 • - přední rukojeť sevře levou rukou, pravá noha obsluhy je zasunuta do rozšířené zadní rukojeti za účelem pevné fixace pily,
 • - řetěz nesmí přijít do styku s žádnými předměty (kameny, zbytky materiálu, země, apod.),
 • - pravou rukou obsluha energicky zatáhne za rukojeť startovací šňůry, která se po nastartování (popř. při opakovaném startování) nechá volným zpětným pohybem navinout (nepouští se).

Zákazy práce

Řetězovou pilu se spalovacím motorem je zakázáno startovat a pracovat s ní:

 • - v blízkosti místa doplňování pohonných hmot,
 • - na pracovištích se zákazem manipulace s otevřeným ohněm,
 • - v uzavřených prostorách (hluk, výfukové plyny),
 • - s poškozeným či nefunkčním tlumičem výfuku,
 • - pokud dochází k úniku paliva,
 • - pokud se při volnoběžných otáčkách pohybuje pilový řetěz,
 • - pod vlivem alkoholu, léků, návykových látek.

Skladovat a přepravovat pohonné hmoty je možná pouze v nádobách, které jsou k tomuto účelu určeny a schváleny.

Bezpečný postoj pracovníka při práci

Bezpečný postoj při práci s řetězovou pilou:

 • - pevné držení oběma rukama (pravou rukou zadní rukojeť, levou rukou přední rukojeť),
 • - palec vždy v podhmatu přední rukojeti (správná funkce brzdy řetězu při vzniku zpětného vrhu),
 • - obsluha stojí mírně rozkročená (levá noha nakročená) s oběma nohama na zemi,
 • - podélná osa pily musí směřovat mimo tělo,
 • - v blízkosti práce s pilou se nesmějí nacházet žádné překážky (zakopnutí, ztráta rovnováhy).

Konkrétní postup práce s řetězovou pilou

Mezi základní postupy při práci s řetězovou pilou, patří zejména pravidlo, že pilou se vždy řeže na plný plyn a řetěz musí být správně nabroušen dle návodu výrobce. Je nutné dávat pozor, aby špička lišty při práci nezavadila o řezaný či jiný kus, popř. o jiné předměty (nebezpečí vzniku zpětného vrhu).

Při provádění příčných řezů řetězovou pilou rozeznáváme dle pohybu pilového řetězu ve vztahu k řetězce pily tzv. řezání odbíhajícím řetězem a řezání řetězem nabíhajícím. Řezání odbíhajícím řetězem je definováno jako řezání, kdy obsluha řeže horní stranou lišty, to znamená ze spodu řezaného kusu. Obsluha musí být seznámena se skutečností, že při tomto způsobu je pila pohybem řetězu tlačena směrem k ní. Pokud tedy nemá dostatečné fyzické předpoklady k vykonávané práci a vlastní silou nezastaví posun pily vzad, vzniká reálné nebezpečí, že se vzad pila posune tak daleko, až špička vodící lišty přijde do kontaktu s přeřezávaným kusem a tím vyvolá vznik nebezpečného zpětného vrhu.

Jako řezání nabíhajícím řetězem je označováno naopak řezání dolní stranou lišty, tedy směrem dolů. Při tomto řezání má řetězová pila tendenci se pohybovat směrem od obsluhy, kdy přední okraj pily funguje jako přirozená ochrana. Obsluha má tedy lepší kontrolu nad pilou i špičkou lišty a tím i

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: