dnes je 19.5.2024

Input:

Pracovní režim zaměstnanců v železniční dopravě

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.3
Pracovní režim zaměstnanců v železniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Pracovní režim řidičů drážních vozidel v obecné rovině upravují požadavky zákoníku práce s tím, že pro vydání konkrétního předpisu pro maximální dobu řízení, dobu bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku pro osoby, které řídí drážní vozidla, je zmocnění dané § 45 odst. 8 zákona č. 266/1994 Sb. Toto zmocnění doposud nebylo realizované.

Výklad některých pojmů

nařízení vlády č. 589/2006 Sb. se rozumí:

  • zaměstnanci drážní dopravy jsou zaměstnanci

    1. na dráze celostátní, regionální a vlečce [§ 3 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 266/1994 Sb., § 1 písm. p) vyhlášky č. 173/1995 Sb.], kteří zabezpečují a obsluhují dráhu, organizují drážní dopravu nebo se podílejí na zajišťování nebo provozování drážní dopravy, nebo řídí nebo doprovázejí drážní vozidlo nebo zajišťují jeho provozuschopnost,

    2. podle bodu 1, kteří v mezinárodní drážní dopravě na dráze celostátní a regionální [§ 3 odst. 1 písm. a) a  b) zákona č. 266/1994 Sb.] řídí nebo doprovázejí drážní vozidlo na území České republiky a současně na území jiného členského státu Evropské unie po dobu alespoň jedné hodiny ze své směny (dále jen "zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy“). Za zaměstnance mezinárodní drážní dopravy se nepovažuje zaměstnanec v mezinárodní osobní drážní dopravě, kterou se zajišťuje dopravní obslužnost kraje, v mezinárodní nákladní dopravě do vzdálenosti 15 km od státních hranic, dále na železničním přechodu Petrovice u Karviné – Zebrzydowice a v drážní dopravě zahájené i ukončené na území České republiky, vedené přes území jiného členského státu Evropské unie, na kterém nezajišťuje dopravní obsluhu.

  • zaměstnancem pracujícím letmo zaměstnanec drážní dopravy, jemuž zaměstnavatel nemůže, vzhledem k podmínkám provozu, vypracovat v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, v němž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena,

  • režijní jízdou doba potřebná pro přemístění zaměstnance ze sjednaného místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce před jeho začátkem nebo doba potřebná pro přemístění z místa výkonu práce do jiného místa výkonu práce v jeho průběhu nebo doba potřebná k přemístění z místa výkonu práce do sjednaného místa výkonu práce po skončení pracovního výkonu,

  • dobou řízení v mezinárodní drážní dopravě doba, po kterou zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy řídí drážní vozidlo nebo je ve vozidle přítomen a je za něj odpovědný, s výjimkou doby plánované pro přípravu a odstavení drážního vozidla.

Zaměstnanci na dráze celostátní, regionální a vlečce

Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce tak, aby délka směny nepřesáhla 13 hodin. V případě, že součástí pracovní doby je režijní

Nahrávám...
Nahrávám...