dnes je 28.9.2020

Input:

Praktické zkušenosti s nátěrovou UV technologií SolidLux

25.8.2020, Zdroj: HMJ Group (www.hmjgroup.cz)

Jednou ze společností, které již ve svém provoze aplikovaly tuto novinku, je LINEA Nivnice. Aplikace bezpečnostního značení ve zbrusu novém skladu probíhala bez přerušení provozu.

Čím se však tato zakázka lišila od jiných? Během celého procesu ve skladu téměř non-stop operoval robotický vysokozdvižný vozík. Celou realizaci nového značení proto bylo třeba pečlivě naplánovat tak, aby nedošlo ke kolizi aplikace nátěru s pohybem robota.

"Spolupráce s firmou HMJ Group byla vynikající. Realizovali jsme nové značení ve skladu: lajnování podlahy v plně autonomním skladu a za provozu. I přes ztížené podmínky odvedli pracovníci skvělou práci. Technologii SolidLux jsme si vybrali z toho důvodu, že nátěr je ihned po vytvrzení UV zářením suchý a lze po něm přejíždět.", řekla Jaroslava Ryšková, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ve společnosti LINEA spol. s r.o.

U této