dnes je 19.5.2024

Input:

Práva zaměstnance

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.1
Práva zaměstnance

JUDr. Anna Janáková

Právo na informace

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením (ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce). Do tohoto rámce patří i informace o opatřeních zaměstnavatele přijatých pro případ zdolávání mimořádných událostí a informace o osobách určených k organizování poskytnutí první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace.

Právo odmítnout práci

Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných

Nahrávám...
Nahrávám...