dnes je 21.3.2023

Input:

Právní fikce stanovená v § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

7.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.3.3
Právní fikce stanovená v § 45 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.

JUDr. Eva Dandová

Posuzující lékař, který zjistí, že posuzovaná osoba není nadále zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, oznámí tuto skutečnost posuzované osobě a bezodkladně též osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, je-li mu tato osoba známa. Posuzovaná osoba se pro tuto činnost považuje za zdravotně nezpůsobilou, popřípadě zdravotně způsobilou s podmínkou, nebo za osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, a to do doby, než nastanou právní účinky nového lékařského posudku.

Jak jsme uvedli úvodem, vydání lékařského posudku o zdravotním stavu nebo zdravotní způsobilosti není správním aktem, jde o “dobrozdání“ o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Teprve z charakteru lékařského posudku nebo z jeho určení (účelu, pro který byl zjišťován zdravotní stav posuzované osoby, nebo posuzována její zdravotní způsobilost) vyplývá, že je podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob (přístup k některým činnostem - přijetí ke studiu, oprávnění k řízení motorových vozidel) nebo na základě posudku jiným subjektům vyplývají práva a povinnosti (zaměstnavatel). Posudek s posudkovým závěrem, že posuzovaná osoba není nadále zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, však má pro zaměstnavatel dalekosáhlé důsledky.

Citované ustanovení ukládá posuzujícími lékaři, aby v případě, kdy posudkový závěr bude znít, že posuzovaná osoba není nadále zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, oznámil tuto skutečnost neprodleně zaměstnavateli. Zaměstnavatel je totiž osobou, které z posudku vznikají práva a povinnosti a zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec, v době, kdy je považován za osobu zdravotně nezpůsobilou pro výkon konkrétní práce, tuto práci vykonával. Z toho důvodu se musí celá záležitost okamžitě řešit, ve většině případů je dotyčný uznán práce neschopný.

Novela zákona š. 373/2011 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...