dnes je 2.2.2023

Input:

Právní fikce stanovená v § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.

4.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.3.5
Právní fikce stanovená v § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb.

JUDr. Eva Dandová

Nemoc z povolání

Podle citovaného ustanovení platí, že jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako na osobu, která nemocí z povolání netrpí. Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě újmy na zdraví a jiné nemajetkové újmy, pokud je mu známa. Lékařský posudek se nevydá.

Ohrožení nemocí z povolání

§ 41 ZoSZSzavedl legislativní zkratku pro "nemoc z povolání" i pro "ohrožení nemocí z povolání", protože oba tyto stavy se z medicínského hlediska posuzují stejně. Proto je třeba i na citované ustanovení nahlížet, jak z pohledu zaměstnance trpícího nemocí z povolání, tak z pohledu zaměstnance trpícího ohrožením nemocí z povolání. V obou případech střediska nemocí z povolání nemocné zaměstnance předvolávají na pravidelné kontroly.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) přinesla novinku a obsahu v příloze seznam podmínek, za nichž nelze nemoc z povolání uznat. Tyto podmínky jsou vodítkem pro  poskytovatele pracovnělékařských služeb a poskytovatele v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání, aby se na ně při následných prohlídkách zaměřily a aby případně rozhodly, že podmínky nemoci z povolání (ohrožení nemoc z povolání) již netrvají.

Vznik právní fikce

V okamžiku, kdy by se osoba nedostavila na prohlídku nebo z lhostejno jakých důvodů

Nahrávám...
Nahrávám...