dnes je 13.7.2020

Input:

Právní předpisy související s kategorizací prací

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4.1
Právní předpisy související s kategorizací prací

JUDr. Zdena Krýsová

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména ust. § 2 odst. 4, § 37, 38, 39, § 40a, § 79 odst. 2 a odst. 6, § 80 odst. 1 písm. f), § 82 odst. 2 písm.) c) až g), n), o) a odst. 4, § 83a, 83c, § 84 odst. 1 písm. p), s), t, v) a w), 92h odst. 1, § 92n odst. 1 písm. k).

  • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášek č. 107/2013, č. 181/2015 Sb. a 240/2015 Sb.

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 7, §