dnes je 1.12.2022

Input:

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání

8.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.1
Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

  • Nařízení vlády č. 290/2005 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. 

  • Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ust. § 347 (ohrožení nemocí z povolání).

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zejména ust. § 15a následující (oprávnění k poskytování zdravotních služeb), § 57 a násl. (nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména hlava IV, díl 3 – Posuzování a uznávání nemocí z povolání§ 90(správní delikty), § 99 (přechodné ustanovení k uznávání nemocí z povolání).

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální

Nahrávám...
Nahrávám...