Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předpisy související se zajištěním BOZP pro silniční dopravu

12.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1.1
Předpisy související se zajištěním BOZP pro silniční dopravu

Ing. Miroslava Šmídová

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ustanovení § 5.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatňování slev na mýtném

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registraci řidičů

Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: