dnes je 18.5.2024

Input:

Přenosné hasicí přístroje

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.6
Přenosné hasicí přístroje

kpt. Ing. Pavla Tománková

Hasicí přístroje patří mezi tzv. věcné prostředky požární ochrany. Tato kapitola je zaměřena na přenosné hasicí přístroje, které se na pracovištích obvykle mohou vyskytovat. Používají se k hašení požáru v jeho prvopočátku a k zabránění jeho rozšíření. Je velmi vhodné podrobněji vysvětlovat členům preventivní požární hlídky principy použití a fungování pouze takových hasicích přístrojů, které se fyzicky nacházejí na konkrétním pracovišti. Všichni zaměstnanci by měli vědět, kde se hasicí přístroj na pracovišti nachází. Hasební efekt a použitelnost jednotlivých druhů hasiv je různý a proto je důležité dodržovat návody uvedené na konkrétním hasicím přístroji.

Princip fungování hasicího přístroje

Obecně se dá říci, že se jedná o nádobu naplněnou hasivem (například voda), které je opatřeno spouštěcím mechanismem - tlačítka, pákový ventil, patrony s hnacím plynem, apod. Závisí na konkrétním výrobci a typu přístroje. Při uvedení hasicího přístroje v činnost je hasivo samočinně vypuzeno z nádoby pomocí nosného plynu nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí. Hasivo způsobí ochlazení hořícího materiálu, brání přístupu kyslíku, který je obvykle pro hoření nezbytný nebo brzdí řetězovou chemickou reakci, kterou hoření ve své podstatě vlastně je.

Různé druhy hasiva

Na pracovištích se nacházejí hasicí přístroje s takovým druhem hasiva, který je vhodný pro hašení látek, které se v místě nacházejí. Jedná se o tzv. třídy požáru. Jen pro úplnost jsou podrobnosti uvedeny v tabulce níže. Jaký druh hasicího přístroje je pro dané pracoviště vhodný, posuzuje autorizovaný inženýr či technik pro požární bezpečnost staveb v požárně bezpečnostním řešení stavby nebo obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. V případě, že pro objekt není taková dokumentace zpracována nebo nelze dohledat, stanovuje počet a druhy hasicích přístrojů odborně způsobilá osoba v požární ochraně v dokumentaci požární ochrany.

Třída požáru  Druh hořlavé látky  Příklad  Vhodné hasivo  
 
Pevné látky hořící plamenem
nebo žhnutím  
dřevo, textil, papír, plasty  voda, pěna, prášek  

 
Kapaliny a látky, které do kapalného
skupenství přecházejí  
benzin, nafta, minerální oleje
a tuky, barvy  
pěna, prášek  

 
Plynné látky hořící plamenem  zemní plyn, propan-butan  CO2, prášek  

 
Lehké alkalické kovy  hliník, hořčík a jejich slitiny  speciální prášek  

 
Jedlé oleje a tuky  rostlinné a živočišné tuky
v kuchyňských spotřebičích  
speciální hasiva  

Použití hasicího přístroje

Hasicí přístroj je určen pro likvidaci malého požáru dříve, než dojde k jeho rozvoji. Ve většině případů požár začíná na malé ploše a hořící materiál je oddělen od okolního prostoru (například odpadkový koš v místnosti). Pokud doba rozhořívání trvá déle než cca 10 minut, bude již pravděpodobně požárem zasažena velká plocha (například část místnosti), a proto není efektivní ani bezpečné začínat hasit pomocí hasicího přístroje. Je důležité si uvědomit, doba činnosti hasicího přístroje je velmi krátká. Například hasicí přístroj o obsahu 6 kg prášku bude vystřikovat hasivo po dobu přibližně 15 sekund. Dostřik hasicího

Nahrávám...
Nahrávám...