dnes je 22.4.2024

Input:

Přestávky při práci s počítačem

8.5.2016, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

V naší organizaci vedeme spor o tom, zda obsluha počítačů má mít stanoveny přestávky v práci podle nějakého předpisu anebo je to závislé pouze na rozhodnutí vedoucího organizace?

Odpověď:

Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci je práce se zobrazovací jednotkou zařazena do kategorie prací se zrakovou zátěží. V ustanovení § 35 citovaného nařízení vlády jsou pro všechny vyjmenované práce v riziku

Nahrávám...
Nahrávám...