dnes je 19.5.2024

Input:

Prevence rizik při práci v laboratořích

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9.4
Prevence rizik při práci v laboratořích

PhDr. Alena Juklíčková

Základní principy

Základní principy prevence zajištění bezpečnosti práce v laboratořích lze rozdělit na čtyři skupiny:

 1. soupis látek, používaných při všech postupech a procesech, prováděných na pracovišti či vznikajících v jejich průběhu

 2. informace o těchto látkách, tj. o poškozeních, která mohou způsobit, a jakým způsobem k poškozením může dojít. Důležitým zdrojem informací jsou bezpečnostní listy, které musí poskytnout dodavatel chemické látky či přípravku.

 3. expozice všech identifikovaných nebezpečných látek vzhledem k výskytu, délce, typu, intenzitě a opakování působení na zaměstnance, včetně kombinovaného účinku několika souběžně používaných nebezpečných látek a s tím souvisejících rizik.

 4. Zhodnocení závažnosti prokázaných rizik.

Praktická opatření

Praktická opatření pro prevenci rizik při práci s chemickými látkami jsou především:

 • Technologická – nebezpečné chemické látky se smějí používat pouze tam, kde je to nezbytně nutné, je třeba přednostně zavádět nové, bezpečnější technologie, maximálně automatizovat provozy.

 • Technická – dálková kontrola a řízení provozu (obsluha mimo nebezpečný prostor), zakrytí zdrojů úniku chemických látek do ovzduší, místní odsávání a snižování jejich koncentrace v pracovním ovzduší celkovým větráním, dodržování stanovených pracovních postupů, pořádek a čistota na pracovišti, šatny, umývárny a sprchy odpovídající daným podmínkám práce s chemickými látkami.

 • Technicko-organizační:

  • školení pracovníků, včetně nácviku havarijních situací (i první pomoci), zákaz vstupu nepovolaným osobám, kontrola a údržba ochranných opatření.

  • bezpečné skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami,

  • vybavení pro zásah v případě havárie včetně pomůcek pro první pomoc.

 • Individuální – pokud

Nahrávám...
Nahrávám...