dnes je 28.5.2024

Input:

Preventista požární ochrany

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2
Preventista požární ochrany

kpt. Ing. Pavla Tománková

Působnost preventisty PO

Preventista požární ochrany bývá obvykle zaměstnanec v provozu, který je oprávněn provádět zejména pravidelné preventivní požární prohlídky pracoviště a to ve lhůtách, stanovených v dokumentaci požární ochrany (např. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany). Dále má kvalifikaci k označování pracoviště a dalších míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Preventista může provádět školení ostatních zaměstnanců, pokud jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Odborná příprava preventisty PO

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy, která se provádí před zahájením jeho činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. V rámci odborné přípravy musí získat znalosti potřebné k provádění výše uvedených činností. Odborná příprava zahrnuje seznámení se níže uvedenými skutečnostmi na všech místech a pracovištích, kde se vykonávají preventivní požární prohlídky:

a) s organizací

Nahrávám...
Nahrávám...