dnes je 12.8.2022

Input:

Příkaz ke svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

8.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6
Příkaz ke svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

Josef Černý

Vzor

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ)

..............................

Číslo: ........./ 20....

PŘÍKAZ

ke svařování (pájení, tavení, brusné práce apod.)
vyžadující zvláštní požárně bezpečností opatření1)

stáhnout.pdf

Přesné označení místa svařování (objekt, podlaží, pracoviště, prostor, zařízení apod.):  
 
Přesné vymezení předmětu svařování (co se bude svařovat, apod.):  
 
Dodavatel prací:(označení firmy, sídlo, IČ)  
 
Druh svařování a technologie, která se má použít:– označit, příp. doplnit   otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, elektrickým odporem, laserem, aluminotermické, plazmou, třením  
Místo uložení svařovací soupravy:   Při přerušení svařování:   Při předávání pracoviště:   Po skončení svařování:  
Svářeč (i) určený (ní) k provedení prací – svařování: Poznámka: při svařování je nutná přítomnost nejméně 2 osob včetně svářeče, výjimka viz § 3 odst. 9 vyhlášky č. 87/2000 Sb.   Jméno, příjmení:Číslo svářečského průkazuPodpis:   Jméno, příjmení:Číslo svářečského průkazuPodpis:   Jméno, příjmení:Číslo svář. průkazuPodpis:  
Datum svařování - den, měsíc:     od hodin   do hodin  
  od hodin   do hodin  
Předpokládané přerušení svařování:   od hodin   do hodin  
od hodin   do hodin  
Hasební prostředky k zajištění požární bezpečnosti – druh, množství:  
 
Další možnosti hašení (např. SHZ, J PO HZS podniku apod.)  
 
Naměřené hodnoty koncentrace plynů, par nebo prachu (% obj., hmotnostní)   Průměrná:   Mezní:   Označení a typ měřícího zařízení, výrobní číslo:  
Určení opatření v přilehlých prostorech místa – prostoru svařování  
 
Určení opatření požární bezpečnosti v místě – prostoru svařování a vybavení zaměstnanců OOPPoznámka: při změně podmínek v místě – prostoru svařování se vystavuje nový příkaz   Před zahájením prací  
V průběhu prací  
Při přerušení prací  
Po skončení prací  
Požární dohled v průběhu svařování (jméno, příjmení):1. ...................................2...................................3. ..................................   Požární dohled prováděn – hodin:od do   Podpis, datum, čas:  
Požární dohled prováděn – hodin:Od do   Podpis, datum, čas:  
Požární dohled prováděn – hodin:od do   Podpis, datum, čas:  
Požární dohled při přerušení svařování (jméno, příjmení):1.....................................2..................................   Požární dohled prováděn – hodin:od do   Podpis, datum, čas:  
Požární dohled prováděn – hodiny:od do   Podpis, datum, čas:  
Hlášení o přerušení svařování, kdo předal a kdo převzal: (jméno, příjmení):  
 
Funkce, podpis, datum, čas:  
Hlášení ukončení svařování, kdo předal a kdo převzal: (jméno, příjmení):  
 
Funkce, podpis, datum, čas:  
Stav místa – prostoru po ukončení svařování (popis):  
 
Místo – prostor svařování předáno komu (jméno, příjmení):  
 
Funkce, podpis, datum, čas:  
Nahrávám...
Nahrávám...